Barvářské zkoušky malých plemen

16.09.2016 20:23

     Dne 4. září 2016 proběhly v Oldřichovicích okr. Frýdek-Místek Barvářské zkoušky malých plemen. Na tyto zkoušky jsem připravoval psa Welspringršpaněla Aztéka Vieves Bohemia v majetku pana Dzika.   Počasí bylo překrásné, ale až moc horké, takže obava z barev byla všeobecně veliká. Barvy  byly podle očekávání hodně náročné, stopy přetínalo několik potůčků a dokonce se přecházela i kaliště, všude stopy  černé zvěře.

Azték zvládl  náročnou stopu s jedním sejitím a byl ohodnocen známkou 3., Další známky byly následující, vodění na volno za 4, odložení na volno za 4, šoulačka za 4. Celkové hodnocení tedy zní I.cena počet bodů 90.

Den  byl překrásný a práce při výcviku psíka se zúročila, co více si přát. Doufám a jsem skálopevně přesvědčen, že Azték bude plně nápomocen svému majiteli, myslivci a lovci při dosledech spárkaté a černé zvěře.